Start

Über mich Termine Texte Impressum Fotos Gästebuch Elektropost
 

Kenns du de Stadt…

 

Kenns du de Stadt, wao duusend Linnen blaiht,

sööt iähren Rüek düör alle Straoten strait,

de Stadt, de ächter grööne Müüern upstigg,

äs Hiärt in’t grööne Land Westfaolen ligg?

Junk is se, gued twiälfhunnert Jaohre aolt,

drägg en latinsken Namen stäödig-stolt.

 

Kenns du de Stadt met iähre hunnert Täörn’?

Se gröötet den, we früemd is, all van färn.

Dao in de Midde löcht’t de Dom türkis,

un jüst drtiëgen du Sünt Lambert sühs

met hauge Gotik äs dat Raothuus auk.

In’n lesten Krieg vergonk’t in Füüer un Rauk.

 

Kenns du de Stadt, wao’t Aoltbeer, Töttken giff,

de Dulle Bombiärg  ’t ümmer dull no driff,

Professor Landois en fienen Zoo hensatt,

Thriaoter spiëlt wärd auk in’t aolle Platt,

dat Wiërdaiperhiärt no alltied släött,

söws wann m’ iähr äs ,,swatt“ verroopen hät?

 

Kenns du de Stadt met de Studenten all,

met Kneipen, Pinten, Wärtshüüs’ aohne Tall

un Beergäörns, met Museen wiältbekannt,

met Müëhlen-, Gräftenhoff an’n Aoseestrand?

Kunst, Wiëttenschop, Plasseer häbt iähren Plaß,

wao fröher Lanneshär de Bischop was.

 

Kenns du de Stadt an Iäms’ un Wärs’ un Ao

un an de Angel? Wees du dann nich, wao

Jan Conrad Schlaun hät baut en härlick Slott

un Kiärken, Hüüs’ auk, de man seihen mott?

Wann du an’n Hiëmmel Montgolfieren sühs,

dann mäöß di klaor äs Kluck sein, wao du büs.

 

Kenns du de Stadt van den Westfäölsken Friär,

wao m’ mähr äs hauge ästimeert de Piär,

wao Klocken lüüdet aorre wao et riängt,

wao Clemens August maol hät priägt un siängt,

van Kiepenkärls, Annette, Siënd  de Stadt,

Hans Dieter Schwarze un van Masematt’?

 

Kenns du de Stadt, wao Josef Pieper lährt

hät, Peter Wust, de Philosoph wuor äert,

de Stadt, wao Sünte Ludger, Edith Stein,

Marie Euthymia, wat se mossen, dai’n?

Kenns du de Stadt, to de dat alles tellt

un no viël mähr? Wees du, üm wat’t sick häöllt?

 

 

Jau, MÖNSTER  is’t, waoto düt alles häört.

Was et dat Uptell’n, segg doch söws, nich wärt?

Segg söws, is et nich würklick int’ressant,

’ne Pärdel in dat wiede düütske Land?

Waorüm verreisen wiet wegg, un to wat?

Te seihn un te beliäwen giff’t hier satt.

 

Hannes Demming  

 

 

 

 Weiter

Webdesign & Copyright © 2008 Sophia Demming

Stand: 12. Oktober 2008

 Kommentare zu dieser Website an: Hannes Demming